Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Czy zniżki z tytułu bezszkodowego ubezpieczenia komunikacyjnego przechodzą na współmałżonka?

Uprawnienia do zniżki nabyte przez właściciela pojazdu przechodzą na jego współmałżonka pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia woli przez współmałżonka, którego uprawnienia do zniżki są wykorzystywane do kalkulacji składki.