Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Czy akceptujemy wypracowane zniżki w innym towarzystwie ubezpieczeniowym?

Tak. Istnieje konieczność przedstawienia zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. W przypadku jednoczesnego zawierania umowy ubezpieczenia AC i OC akceptujemy oświadczenie klienta o liczbie szkód, w przypadku zawierania tylko umowy obowiązkowego OC oczekujemy zaświadczenia za ostatni rok pod warunkiem przedstawienia oryginału poprzedniej polisy, na którym widoczne będą przysługujące klientowi zniżki.