Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Czy można wykupić koszty leczenia za granicą w przypadku osoby przewlekle chorej?

Tak. Wymagane jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia podróży zagranicznej.