Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Jak można uzyskać zaświadczenie o zniżkach/przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego?

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia wystawia się na pisemny wniosek ubezpieczonego. Zaświadczenie jest wystawiane do 7 dni roboczy. Zaświadczenie jest przesyłane na adres ubezpieczającego lub ubezpieczonego podany na polisie. Możliwy jest też odbiór osobisty w Przedstawicielstwie Generalnym UNIQA TU w Katowicach. Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę ubezpieczeniową nie wysyłamy zaświadczeń faksem i pocztą elektroniczną.