Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Czy po sprzedaży pojazdu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z ubezpieczenia OC/AC/NW komunikacyjne?

Zwrot składki z ubezpieczenia OC przysługuje tylko i wyłącznie wtedy, gdy nabywca w terminie 30 dni od daty kupna pojazdu wypowie ubezpieczenie OC. Zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia AC/NW zwrot składki przysługuje za niewykorzystany okres ubezpieczenia.