Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

Jakie dokumenty należy dostarczyć do UNIQA TU S.A. po sprzedaży pojazdu?

Zbywca pojazdu powinien w terminie 30 dni od daty sprzedaży pojazdu dostarczyć kserokopie umowy kupna/sprzedaży potwierdzoną przez wydział komunikacji.