Przedstawicielstwo w Rzeszowie

Przedstawicielstwo

Serwis dla klientów

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia dla firm

W jakim terminie można wypowiedzieć obowiązkowe ubezpieczenie OC po kupnie pojazdu z polisąUNIQA TU S.A. i jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia wypowiedzenia?

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć w terminie 30 dni od daty zakupu pojazdu, jednak nie później niż na przedostatni dzień okresu ubezpieczenia. Decyduje data wpływu do placówki UNIQA. Do przyjęcia wypowiedzenia niezbędne jest złożenie oryginału wypowiedzenia a także kserokopii umowy kupna/sprzedaży.